Regulamin

REGULAMIN HOSTELU JEŻYCE POZNAŃ

Pobierz w wersji PDF

1. Niniejszy regulamin stanowi warunki rezerwacji oraz pobytu w obiekcie Hostel Jeżyce Poznań, dostępny jest na stronie internetowej hostelu www.hosteljezyce.pl oraz przedstawiany jest każdemu gościowi przy zakwaterowaniu.

2. Pokoje wynajmowane są na doby hostelowe. Doba hostelowa rozpoczyna się w dniu wynajmu, trwa od 14:00 do 11:00 następnego dnia.

3. Zakwaterowanie gości odbywa się w godzinach od 14:00 do 22:00.

4. Doba hostelowa kończy się o godzinie 11.00 i do tego czasu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość Hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.

6. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

7. W przypadku gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11.00, a pokój ten jest zarezerwowany na koleją dobę przez inną osobę, obsługa Hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich na korytarz lub w miarę możliwości do innego, niezarezerwowanego na ten dzień pokoju.

8. W cenę noclegu wliczona jest pościel, ręcznik, kawa, herbata oraz dostęp do Internetu bezprzewodowego.

9. Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego, podpisaniu przez gościa karty meldunkowej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu oraz po uregulowaniu zapłaty za cały okres wynajmu.

10. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami 600 552 661 lub 535 552 661, bądź też mailowo pod adresem e-mail: biuro@hosteljezyce.pl, jednak wymagane jest, aby rezerwacja telefoniczna została w ciągu 24 h potwierdzona przez gościa w formie mailowej.

11. Rezerwacja w formie mailowej powinna zawierać następujące elementy:

a) dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji,
b) oznaczenie pokoju/pokoi, które mają być zarezerwowane (tj. jako jednoosobowy, dwuosobowy itd.),
c) wskazanie liczby osób rezerwujących nocleg/noclegi,
d) ilość rezerwowanych dób hotelowych oraz ich daty,
e) uzgodniony telefonicznie koszt rezerwacji,
f) orientacyjną godzinę przyjazdu do Hostelu,
g) telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji.

12. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest uiszczenie zadatku w ustalonej z obsługą wysokości, minimalna kwota zadatku to 50 zł. Zadatek w myśl przepisów kodeksu cywilnego nie podlega zwrotowi.

13. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, albowiem zameldowanie się w Hostelu oznacza akceptację regulaminu.

14. Hostel Jeżyce nie zwraca należności za skrócenie pobytu przez gościa.

15. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do żądania od gościa należnej opłaty za pierwszą dobę hotelową i kasuje rezerwacje na następne doby.

16. Na terenie Hostelu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną obciążone opłatą w wysokości 250 zł, stanowi ona pokrycie kosztów prania wykładzin, dywanów, pościeli i innych tekstyliów znajdujących się w pomieszczeniu, w którym zakaz palenia złamały.

17. Pokoje w Hostelu wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź podnajmowanie pokoi innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną za pobyt opłatę.

18. Przy zameldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 50 zł od osoby. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.

19. Osoby niewynajmujące noclegu w Hostelu NIE mogą przebywać w pokoju gościa. Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje karą w wysokości 100 zł oraz może skutkować rozwiązaniem umowy.

20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców budynku.

21. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 zł.

22. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne: kuchnie, łazienki i korytarze. Prosimy uprzejmie o utrzymywanie tych miejsc w czystości i nie pozostawianie swoich prywatnych rzeczy w częściach wspólnych.

23. Bez zgody obsługi hostelowej NIE wolno przenosić wyposażenia Hostelu.

24. Łóżko w pokoju przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

25. Hostel nie serwuje posiłków. Posiłki z dostawą do pokoju można zamawiać w lokalu gastronomicznym pod nazwą Knajpka na Fyrtlu, znajdującym się 50 metrów od hostelu – przy ul. Kraszewskiego 7.

26. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy, jak również za ubrudzenie ścian, wykładzin itp. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

27. Hostel nie posiada własnego parkingu samochodowego.

28. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa bądź przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju, w szczególności za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju.

29. Hostel wykwateruje w trakcie trwającego pobytu gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, w szczególności poprzez nadużywanie alkoholu. Uiszczona przy zakwaterowaniu należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi. W przypadku agresywnego zachowania gościa i odmowy opuszczenia hostelu obsługa jest upoważniona do wezwania funkcjonariuszy Policji.

30. Właściciele Hostelu dokładają starań, aby wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich telefonicznie pod nr: 600552661 lub 535552661, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

31. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmują właściciele hostelu telefonicznie lub mailowo.

Życzymy Państwu miłego pobytu
oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

WŁAŚCICIELE HOSTELU JEŻYCE POZNAŃ
Tel: 600 552 661, 535 552 661